MEDZILABORCE: 17- ročné dievča zaplatilo len 14-ročnému chlapcovi 3 eurá za intímny styk

V Medzilaborciach došlo k závažnému incidentu, ktorý je momentálne predmetom polície a vyšetrovania. Podľa informácií sa medzi členmi rómskej komunity začalo šíriť video, na ktorom je zaznamenaný intímny akt medzi dvoma deťmi. Prvou z nich je dievčina, ktorá údajne zaplatila chlapcovi tri eura za intímny styk.

Alarmujúca je skutočnosť, že mnohé deti v tejto komunite sú závislé od riedidla alebo iných nebezpečných látok a preto často konajú neuvážene a bez ohľadu na následky svojich činov.

Video, ktoré sa šírilo na verejnosti, bolo nahlásené polícii, ktorá okamžite začala vyšetrovanie prípadu. Momentálne nie je nikto obvinený, ale vyšetrovatelia pracujú na zhromažďovaní dôkazov a zisťujú všetkých okolností tohto incidentu.

Problémom je najmä vek chlapca, ktorý je spozorovaný na videu. Podľa zákona je ešte neplnoletý, preto aj keď súhlasil so intímnym stykom, dievča sa konania nemalo dopustiť, nakoľko je chlapec ešte maloletý.

Takéto správanie môže mať závažné právne následky nielen pre deti, ktoré boli zapojené do tejto situácie, ale aj pre tých, ktorí video rozširovali.

Záznam a uverejnenie aktu, ktorý sa mal medzi deťmi odohrať, a jeho následné šírenie môžu spôsobiť, že všetci, ktorí šíreniu dopomáhali, môžu mať problémy so zákonom. Na videu je maloletá osoba, čo znamená, že vyšetrovatelia zvažujú aj trestné stíhanie pre zločin výroby a šírenia detskej po*nografie.

Podľa príslušných zákonov za tieto trestné činy hrozí trest od 4 do 10 rokov odňatia slobody.

Intímne zneužívanie detí je veľmi vážny zločin a spoločnosť by mala urobiť maximum pre ochranu najzraniteľnejších. Taktiež je nevyhnutné venovať pozornosť problému zneužívania riedidla či iných drog, ktoré sú medzi deťmi najmä z marginalizovaných komunít dostupné.