Klimasken, midibusy aj cykloželeznička: Prešov systémovo pracuje na zlepšení kvality ovzdušia

Klimatický index 49 % je pre Prešov výzvou a odrazovým mostíkom k zlepšovaniu stavu.

28.7.2023 (SITA.sk) – Klimatický index 49 % je pre Prešov výzvou a odrazovým mostíkom k zlepšovaniu stavu. Platformu na inteligentné riešenia poskytuje metropole Šariša jej členstvo v neformálnom združení Smart Cities Klub (SCK), a to aj prostredníctvom skúseností a know-how z viaczložkového projektu Smart City Academy (SCA) zameraného na kvalitu ovzdušia.

Tretie najľudnatejšie slovenské sídlo je – symbolickou zhodou okolností tiež už od roku 2019 – zapojené aj do európskeho projektu “DELIVER – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy”.

Prešov takýmito participáciami vyjavuje a posilňuje svoju ambíciu stať sa pre občanov príjemnejší na život po praktickej, ekonomickej i zdravotnej stránke.

Monitoring klímy, dopravy aj budov

Unifikovaný analytický a komparačný online nástroj Klimasken z portfólia DELIVER v sústredných kružniciach rozdelených na štyri kvadranty vyhodnocuje desiatky indikátorov expozície jednotlivých budov i celých mestských častí voči prejavom zmeny klímy (Prešov 74 %), citlivosť a adaptívnu kapacitu prostredia (50 %), produkciu skleníkových plynov a jej znižovanie (49 %) a pripravenosť inštitúcií realizovať adaptačné a mitigačné opatrenia (24 %).

Dokonca už šiesty rok získava radnica údaje o lokálnej kvalite ovzdušia zásluhou deviatich meteorologických staníc. Monitorujú trinásť veličín vrátane hodnôt ozónu, prachových častíc a oxidov. Mesto chce zapojiť technologicky pokročilé senzory aj do sledovania dopravnej situácie a energetického manažmentu budov vo svojom vlastníctve.

Prenos overene funkčných riešení

Popri mestských kotolniach a drevospracujúcom priemysle patrí k hlavným zdrojom emisií v Prešove konvenčná automobilová doprava. Radnica v rámci rôznorodých cielených nápravných aktivít zareagovala v tomto segmente a od roku 2016 postupne modernizuje vozový park mestskej hromadnej dopravy, zakúpených bolo 25 trolejbusov, päť elektrických midibusov a v najbližšom období vozový park dopravného podniku bude rozšírený o 10 parciánych trolejbusov. Prešov podporuje rozvoj mikromobility cez kontingent zdieľaných bicyklov a kolobežiek.

“Z používateľského hľadiska, ale aj pre interné potreby mesta by bolo ideálne, ak by pre všetkých súčasných i budúcich prevádzkovateľov zdieľanej ekonomiky bola povinná zjednocujúca aplikácia aj s ďalšími atribútmi, ktorými sú najmä dáta,” odporučil expert SCK Jaroslav Kacer.

Takmer 90-tisícový Prešov systémovo investuje aj do rozširovania cyklotrás a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v podobe stojanov na bicykle, sčítačov na bicykle, či krytých parkovacích zariadení na bicykle. Modelovým príkladom je projekt “Cykloželeznička” inšpirovaný zahraničnou iniciatívou “From-rails-to-trails” v duchu prenosu overene funkčných riešení a inovatívnych postupov. V tomto prípade ide o upcykling nevyužívaných bývalých obslužných, lesných a iných koľajových tratí na cyklotrasy. V danom regióne sa jedna takáto cesta začína v Solivare a vedie do rekreačnej oblasti Sigord.

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

Ďalšou súčasťou balíka opatrení je revitalizácia verejných priestranstiev v zmysle budovania prvkov zelenej infraštruktúry a prispôsobovania urbanizovaného prostredia na spomenuté zmeny klímy. Najaktuálnejšie do roka plánujú obnoviť Námestie mládeže, Duchnovičovo námestie, park medzi Ulicou Vlada Clementisa a Levočskou aj Panskú záhradu v Nižnej Šebastovej.

Viaczložkový projekt Smart City Academy je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Hlavným adresátom sú samosprávy a ich predstavitelia. Cieľom je však aj edukácia a aktivácia verejnosti, predovšetkým mládeže. Deje sa formou workshopov, inštruktážnych videí či ad hoc environmentálnej výchovy na základných školách vo vybraných členských mestách SCK po celom Slovensku. Plánovaný počet oslovených osôb sa blíži k pol miliónu.

Informačný servis

Viac k témam: kvalita ovzdušia, PR
Zdroj: SITA.sk – Klimasken, midibusy aj cykloželeznička: Prešov systémovo pracuje na zlepšení kvality ovzdušia © SITA Všetky práva vyhradené.