in ,

Slovensko v boji proti obchodovaniu s ľuďmi zaostáva, podľa americkej správy zatiaľ nespĺňa minimálne štandardy

24.9.2022 (Webnoviny.sk) – Slovensko zatiaľ nespĺňa minimálne štandardy pre potláčanie obchodovania s ľuďmi, no intenzívne sa snaží o ich dosiahnutie.

Konštatuje to výročná Správa o obchodovaní s ľuďmi vypracovaná rezortom zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Informáciu o vydaní správy tento týždeň vzala na vedomie aj vláda.

Súdy vynášali mierne rozsudky

Podľa dokumentu minulý rok v porovnaní s predchádzajúcim obdobím štát v tejto oblasti celkovo vyvíjal väčšiu snahu aj s prihliadnutím na negatívny vplyv pandémie COVID-19 na jeho kapacity.

„Snaha štátnych orgánov sa prejavila aj stíhaním a odsúdením väčšieho počtu obchodníkov s ľuďmi ako v predchádzajúcom roku. Došlo tiež k sprevádzkovaniu pätnástich miestností určených na výsluch obetí po celej krajine a bol schválený nový národný akčný plán,” uvádza sa v správe.

Štátnym orgánom sa však podľa dokumentu nepodarilo dosiahnuť minimálne štandardy vo viacerých kľúčových oblastiach.

„Súdy naďalej vynášali mierne rozsudky, v dôsledku čoho bolo v roku 2021 až 71 percent osôb obvinených z obchodovania s ľuďmi odsúdených na podmienečné tresty,” konštatuje materiál s tým, že týmto sa znižuje snaha vyvodiť zodpovednosť odsúdených, klesá odrádzajúci charakter trestu, vzniká potenciálne bezpečnostné riziko pre obete a tresty nezodpovedajú závažnosti skutku.

Nedostatočná identifikácia obetí

Štátne orgány v porovnaní s predchádzajúcim rokom podľa správy viedli vyšetrovanie v menšom počte prípadov v tejto oblasti a identifikovali menej obetí.

„Identifikácia obetí obchodovania zostáva nedostatočná a štátne orgány nevyvíjajú primeranú a aktívnu snahu na identifikáciu obetí obchodovania na území krajiny, či ide o slovenských alebo zahraničných štátnych príslušníkov,” uvádza americký rezort zahraničia.

Štátne orgány na Slovensku podľa Američanov tiež stále nezaviedli dostatočné právne záruky na ochranu obetí pred možným postihom za nezákonné skutky, ku ktorých spáchaniu ich donútili obchodníci s ľuďmi.

„Nie sú informácie o tom, že by štát zabezpečil adekvátnu odbornú prípravu prokurátorov a sudcov o problematike obchodovania s ľuďmi. Takisto nebolo zaznamenané, že by súdy uložili povinnosť nahradiť škodu obetiam obchodovania, a štátne orgány len zriedka priznávali odškodnenie,” uvádza sa v správe.

Súčasťou sú aj odporúčania

Súčasťou dokumentu sú aj odporúčania pre špecifické ciele a zámery na podporu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Jedným z nich je naďalej intenzívne vyšetrovať, stíhať a odsudzovať obchodníkov s ľuďmi a odsúdeným ukladať prísne tresty odňatia slobody.

Dokument takisto odporúča pokračovať v zintenzívňovaní odbornej prípravy sudcov a prokurátorov založenej na takom prístupe k presadzovaniu práva a výkonu spravodlivosti, ktorý je orientovaný na obeť a zohľadňuje spôsobenú traumu, pričom zároveň pamätá na používanie psychického nátlaku a podvodu ako metód pri obchodovaní s ľuďmi.

Materiál tiež odporúča pokračovať v zlepšovaní zásad ukladania trestov zvyšovaním povedomia sudcov o závažnosti trestného činu obchodovania s ľuďmi a o potrebe ukladania trestov v celom dostupnom rozsahu.

Reakcia ministerstva vnútra

„Správa konštatuje, že aj napriek nemalým snahám a vynaloženému úsiliu, problémom i naďalej zostáva ukladanie podmienečných, prípadne nízkych trestov odňatia slobody usvedčeným páchateľom za trestný čin obchodovania s ľuďmi, čo by mohla do budúcna vyriešiť navrhovaná zmena Trestného zákona spočívajúca vo zvýšení rozsahu trestnej sadzby základnej skutkovej podstaty zo 4 až10 rokov trestu odňatia slobody na 5 až 10 rokov trestu odňatia slobody a v prípade trestného činu obchodovania s ľuďmi spáchanom na dieťati až na 7 až 12 rokov trestu odňatia slobody,” uvádza v reakcii na správu Ministerstvo vnútra SR.

Takáto právna úprava by podľa rezortu znemožnila uložiť podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, a to i za súbežného uplatnenia ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu.

Viac k témam: Obchodovanie s ľuďmi
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovensko v boji proti obchodovaniu s ľuďmi zaostáva, podľa americkej správy zatiaľ nespĺňa minimálne štandardy © SITA Všetky práva vyhradené.

Maďarsko má veľkú šancu hrať záverečný turnaj Ligy národov, pre kouča Rossiho bude zápas proti Taliansku výnimočný

Nájdite sa so svojím najlepším priateľom na košickej Aničke, ľudia si môžu adoptovať psov bez domova