Krajský súd potvrdil zamietnutie neodkladného opatrenia vo veci „čurillovca“ Magulu proti ministerstvu vnútra

Voči tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok.

6.2.2024 (SITA.sk) –
aktualizované 6. februára, 13:03

Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd uznesením zo dňa 25. januára potvrdil uznesenie Mestského súdu Bratislava IV., ktorým bol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci operatívca Národnej kriminálnej agentúry Róberta Magulu proti Ministerstvu vnútra SR zamietnutý.

Nesplnené podmienky vyžadované zákonom

Ako ďalej informoval rezort vnútra, znamená to, že v danom prípade postupovali v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a na nariadenie neodkladného opatrenia nie sú splnené podmienky vyžadované zákonom. Voči tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok.

„Uvedené rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave jednomyseľne pomerom hlasov 3:0 a odvolací súd okrem iného konštatuje, že nemožno dostatočne spoľahlivo usúdiť, že zo strany žalovaného došlo k diskriminačnému konaniu, teda k vydaniu personálneho rozkazu z dôvodu vykonania oznámenia o protispoločenskej činnosti žalobcom,” zdôraznilo ministerstvo.

Argumentácia ministra vnútra

Zároveň pripomenulo, že k rovnakému postupu – dočasnému pozastaveniu výkonu štátnej služby, došlo aj u iných príslušníkov Policajného zboru dôvodne podozrivých zo spáchania trestnej činnosti.

„Krajský súd v Bratislave sa taktiež stotožnil s argumentáciou ministra vnútra SR, ktorý jednoznačne a celý čas zastáva právny názor, že jeho postup nemá žiadnu príčinnú súvislosť s oznámením žalobcu podľa zákona o ochrane oznamovateľov,” dodal rezort.

Šutaj Eštok verí, že súd opäť rozhodne podobne

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v utorok po rokovaní vlády uviedol, že rovnako súd rozhodol aj v prípade Jána Čurillu, pričom aj v jeho prípade rozhodol senát jednomyseľne.

„To, že som postavil mimo službu niekoľkých príslušníkov Policajného zboru, okrem iných aj mediálne protežovanú skupinu čurillovcov, nemá nijaký kontext v tom, že im bola účelovo poskytnutá ochrana Úradom špeciálnej prokuratúry,” povedal minister.

Argumentácia policajtov a ich právneho zástupcu Petra Kubinu sa podľa neho ukázala ako predčasná a účelová. Šutaj Eštok doplnil, že verí, že aj v ďalších prípadoch rozhodne súd v prospech rezortu vnútra.

Šutaj Eštok ešte koncom októbra rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby u šiestich príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry. Podľa rezortu vnútra konal v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.

Policajti následne podali na súd návrhy na neodkladné opatrenia, ktoré by im umožnili vrátiť sa do práce. Mestský súd Bratislava IV v tejto súvislosti nariadil v prípade Štefana Mašina, Milana Sabotu a Branislava Dunčka neodkladné opatrenia, na základe ktorých sa mohli vrátiť do práce. Návrhom zvyšných policajtov súd nevyhovel.

Viac k témam: Čurillovci, Minister vnútra SR, neodkladné opatrenie, Policajt, Súdy
Zdroj: SITA.sk – Krajský súd potvrdil zamietnutie neodkladného opatrenia vo veci „čurillovca“ Magulu proti ministerstvu vnútra © SITA Všetky práva vyhradené.