Iba 13-roční chlapci našli v električke batoh s peniazmi. To, čo s nimi urobili, by mal urobiť každý! No urobil by si to, ak by išlo o túto sumu?

Česká republika žije príbehom, ktorý je inšpiráciou pre všetkých, deti, mladých i dospelých. Práve z deti by sme si niekedy mali brať príklad aj my, starší.

Dvaja 13-roční mladí školáci sa zachovali, ako by sa mal zachovať každý z nás. Na verejnosti našli batoh, v ktorom boli peniaze ale aj iné osobné veci neznámeho majiteľa. Bartolomej a Jáchim našli batoh v električke v hlavnom meste Českej republiky. Namiesto toho, aby peniaze spreneverili, kúpili si sladkosti či hry alebo ich tam nechali, zachovali sa ako správni občania a rozhodli sa batoh s peniazmi a ďalšími vecami vrátiť.

Školáci sa rozhodli batoh odniesť na najbližšiu stanicu mestskej polície v Prahe. Uviedla to mestská polícia Praha na facebooku.

Okrem peňazí boli v batohu aj potraviny, ktoré policajti zlikvidovali, aby predišli plesniveniu.

Podľa občianskeho zákonníka má nálezca v prípade nálezu nárok na desatinu ceny nálezu, ale v prípade, že stratená vec má pre vlastníka vyššiu hodnotu, môže nálezca požadovať nálezné podľa slušného uváženia.

Koľko peňazí chlapci našli a čo bude nasledovať ďalej, sa dozviete na ďalšej strane