Desiatky miliónov eur majú pomôcť Rómom zamestnať sa, výzva má riešiť aj ďalšie problémy

Cieľom výzvy je na úrovni vybraných obcí vytvárať „rozvojové tímy”, ktoré budú koordinované a metodicky riadené Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

1.8.2023 (SITA.sk) – Výzva Národný projekt Rozvojové tímy I. je už zverejnená. Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásil 28. júla výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Národný projekt Rozvojové tímy I.“

Informuje o tom v tlačovej správe Michal Šľachta z Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, podľa ktorého cieľom výzvy je na úrovni vybraných obcí vytvárať „rozvojové tímy“, ktoré budú koordinované a metodicky riadené Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Na výzvu je vyčlenených 59,2 milióna eur zo zdrojov a termín uzavretia výzvy je 30. september 2023.

Desegregačné a inkluzívne opatrenia

Rozvojové tímy budú prispievať k riešeniu nepriaznivých situácií na úrovni celej sídelnej komunity, s dopadom na minoritu aj majoritu, prostredníctvom kombinovaných investícií ESF+ a ERDF, koordinovaných intervencií v oblastiach ako sú zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie a boj s protirómskym rasizmom, ktoré budú prioritizované na základe rozvojových plánov obce.

Oprávneným žiadateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Výzva je zameraná na činnosti, ktoré podporujú rovný prístup Rómov, špecificky MRK (marginalizované rómske komunity), ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde od narodenia po uplatnenie na trhu práce, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v edukačnom procese vo všetkých stupňoch vzdelávania.

Odstránenie rezidenčnej segregácie

Zároveň prispievajú k odstráneniu nerovností medzi príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovým obyvateľstvom Slovenska v bývaní vrátane odstraňovania rezidenčnej segregácie.

Výzva je zameraná na činnosti, ktoré podporujú zlepšenie zamestnateľnosti a zvýšenie zamestnanosti Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce a prispievajú k eliminácii protirómskeho rasizmu, podpore antidiskriminácie a participácie a zvýšeniu ochrany najviac zraniteľných skupín a jednotlivcov.

Rozvojové tímy budú pôsobiť vo vybraných 60 obciach s prítomnosťou MRK na území Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja. Na aktivity rozvojových tímov budú nadväzovať ďalšie výzvy ÚSVRK, zamerané na pomoc obciam s prítomnosťou MRK pri vysporiadaní pozemkov, ako aj pri príprave projektov pre budovanie dostupnej a prístupnej infraštruktúry.

Viac k témam: Eurofondy, Marginalizované rómske komunity (MRK), Projekt, Rómovia, rómska komunita
Zdroj: SITA.sk – Desiatky miliónov eur majú pomôcť Rómom zamestnať sa, výzva má riešiť aj ďalšie problémy © SITA Všetky práva vyhradené.