Živnostníci a malí podnikatelia nemusia počas koronakrízy dostať žiadnu finančnú podporu od štátu

25.1.2021 (Webnoviny.sk) – Živnostníci a malí podnikatelia nemusia dostať žiadnu finančnú podporu počas koronakrízy od štátu. Upozornil na to Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), ktorý zároveň poukázal na nevyváženosť podmienok získania podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce z dielne rezortu práce a sociálnych vecí.

Viacero pripomienok k návrhu zákona

Keďže živnostníci, ale aj mikro a malí podnikatelia sú najviac ohrození následkami koronakrízy, podal zväz v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona viacero pripomienok. Ako zdôraznil Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ, v návrhu zákona neboli zohľadnené podnety zväzu.

Viac o téme: Koronavírus

“Návrh nereflektuje dostatočne potreby a okolnosti podnikania tejto skupiny potenciálnych žiadateľov o podporu v čase krízy,” dodal Čižmárik.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Zásadné pripomienky zväzu sa týkajú napríklad miery poklesu tržieb SZČO. Tá zakladá nárok na výplatu dávky z fondu zamestnanosti. Podľa zväzu má byť na úrovni 25 percent, a nie, ako uvádza návrh, 40 percent. Pôvodná koncepcia ku kurzarbeitu uvádzala túto mieru na úrovni 25 percent.

Podporu z fondu zamestnanosti

Do výsledného návrhu zákona však bola podľa zväzu uvedená miera medzimesačného poklesu tržieb až na úrovni 40 percent. To znamená, že nárok na podporu by mal len ten podnikateľ, ktorý stratí až 40 percent svojich tržieb. „Toto nie je akceptovateľné,” zdôraznil prezident SŽZ s tým, že nie je správne zvyšovať percento výpadku tržieb nad súčasnú podpornú schému až dvojnásobne.

„Zamestnávateľ požadujúci podporu z fondu zamestnanosti pre svojich zamestnancov bude mať nárok na podporu už v prípade, ak nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 percent ustanoveného týždenného pracovného času. Táto miera obmedzenia pri pohľade na základné ekonomické ukazovatele aktivity obchodných spoločností nebude mať za následok medzimesačný pokles tržieb vo výške 40 percent, ale bude tento pokles s istotou zásadne menší. Podmienky pre SZČO pre získanie podpory až pri poklese tržieb o 40 percent preto možno hodnotiť ako diskriminačné a sťažujúce prístup k podpore,” zdôrazňuje SŽZ.

Platenie odvodov v trvaní dvoch rokov

So znepokojením prijal SŽZ návrh, ktorý podmieňuje nárok na poskytnutie podpory pre SZČO z fondu zamestnanosti predchádzajúcim platením odvodov na sociálne a nemocenské poistenie až v trvaní dvoch rokov.

Zväz požaduje skrátiť obdobie trvania povinného alebo dobrovoľného prispievania na sociálne a nemocenské poistenie na maximálne 12 mesiacov.

„Právna forma podnikania ako SZČO patrí k najzraniteľnejším a súčasne sú SZČO jednou z príjmovo a sociálne najslabších skupín. Požiadavka na 24 mesačné prispievanie do fondov dôchodkového a nemocenského poistenia je preto neprimeraná a možno ju označiť ako vylučujúcu podmienku,“ dodala Miriam Bellušová, generálna sekretárka zväzu.

Viac k témam: Slovenský živnostenský zväz, SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba, živnostníci
Zdroj: Webnoviny.sk – Živnostníci a malí podnikatelia nemusia počas koronakrízy dostať žiadnu finančnú podporu od štátu © SITA Všetky práva vyhradené.

Mestá na východe Slovenska bojujú so snehovou nádielkou (foto)

Hasiči zasahovali pri požiari domu v Komárne, oheň spôsobil škodu za 60-tisíc eur