in , ,

Chorý chlapček urobil pred smrťou krásne gesto. Lekári sa mu od dojatia poklonili!

Keď závažne ochorie člen rodiny, dostávame sa do neľahkej situácie plnej bolesti. Najväčším utrpením pre všetkých členov rodiny, najmä rodičov, je, ak ochorie dieťa. To bol prípad 11 ročného chlapčeka.

Chlapčekovi diagnostikovali závažné ochorenie – rakovinu mozgu. Nádor bol agresívny a rýchlo postupoval, čo znamenalo, že sa nepodarí zachrániť mu život. Chlapček, ktorý mal mnoho pred sebou, sa musel zmieriť s tým, že už sa viac nepôjde hrať s kamarátmi, nepôjde už do školy…

To, čo urobil, vyrazilo lekárom dych

Chlapček tesne pred smrťou prišiel so šokujúcou požiadavkou. Lekárom sa zdôveril, že chce svoje orgány darovať nemocnici, v ktorej bol. Len 11 ročný chlapček sa tak duchaplne rozhodol, že aj napriek tomu, že jemu nebolo dopriate žiť dlhšie, chce pomôcť a zachrániť život niekomu inému. Jeho zdravé orgány tak mohli zachrániť život ďalším deťom.

Hrdinský skutok chlapčeka zarezonoval v širokej verejnosti, ale aj u lekárov.

Český väzeň zavolal do rozhlasu a požiadal o pieseň na prianie. Hrozí mu samotka. TOTO ho prezradilo!

Valné zhromaždenie OSN sa stalo najdôležitejším orgánom zaoberajúcim sa Ukrajinou, na rozdiel od Bezpečnostnej rady tu nie je žiadne veto