Predstav si, že sa nájdeš na krabičke od cigariet a si reklamou na smrť. Zdravému 53-ročnému Pavlovi sa to stalo!

Výstražné nápisy na cigaretových krabičkách sú súčasťou celosvetových snáh na zvýšenie povedomia o škodlivých účinkoch fajčenia a zníženie počtu fajčiarov. Tieto nápisy sú zvyčajne spojené s grafickými obrázkami a silnými slovnými výrazmi, ktoré majú šokovať a informovať spotrebiteľov o rizikách spojených s tabakovými výrobkami.

Pavel Vrána sa jedného dňa nestačil čudovať, keď jednu takú krabičku cigariet zbadal. Na jednej z krabičiek uvidel sám seba s nápisom: Fajčenie spôsobuje mŕtvicu a zdravotné postihnutie. Od tej doby, čo sa objavil na cigaretách, mu začali jeho známi vyvolávať, pretože sa zľakli, že je naozaj pripútaný na lôžko a dostal mŕtvicu.

Odkiaľ našli fotografiu? Dozvieš sa na ďalšej strane článku