Počuli ste o nich? Toto je zoznam 71 pohlaví, z ktorých si podľa vedcov môžete vybrať!

Pohlavie je komplexný biologický a sociálny koncept, ktorý sa týka rozdielov medzi mužmi a ženami.  Samotný koncept pohlavia je podľa vedeckej obce oveľa komplexnejší, než ho môžeme redukovať na jednoduché binárne delenie na mužské a ženské pohlavie. Preto sa mnohí stotožňujú s tým, že existuje veľké množstvo rôznych identít a pohlaví. Samozrejme, v tradičnejších, kresťanských kultúrach je táto definícia pohlaví väčšinovým obyvateľstvom striktne odmietaná.

Biologicky sa podľa vedcov vraj nie všetci jedinci zmestia do striktných definícií mužského a ženského pohlavia. Existujú aj intersexuálne osoby, ktoré majú fyziologické charakteristiky, ktoré nezapadajú do tradičných definícií. To má dokazovať, že pohlavie nie je vždy binárne. Niekto sa už dnes identifikuje ako transgender, nebinárni, genderqueer, a podobne.

Nech už máme na to pohľad aký chceme, na Slovensku zrejme dlho bude platiť, že pohlavia máme dve – mužské a ženské. No v niektorých iných kútoch sveta sa začína s presadzovaním aj ďalších pohlaví.

Britský facebook už pre uživateľov, ktorí sa chcú na sociálnu sieť zaregistrovať, pripravil zoznam pohlaví, z ktorého si môžu vybrať. Pozrite sa na tie názvy:

 • asexuál
 • androgýnn (androgyne)
 • androgýnne pohlavie (androgynes)
 • androgýnna osoba (androgynous)
 • bez pohlavia (agender)
 • obojpohlavný (bigender)
 • zo ženského pohlavia na mužské – trans muž
 • zo ženského pohlavia na mužské – transgender muž
 • zo ženského pohlavia na mužské – transsexuálny muž
 • F2M (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské)
 • zo ženského pohlavia na mužské (female to male)
 • FTM (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské)
 • nerozlišuje pohlavie (gender neutral)
 • hermafrodit
 • intersexuálny muž
 • intersexuálna osoba
 • intersexuálna źena
 • intersexuálne pohlavue
 • z mužského pohlavia na ženské – trans žena
 • z mužského pohlavia na ženské – transgender žena
 • z mužského pohlavia na ženské – transsexuálna žena
 • muž
 • M2F (z anglického male to female, z mužského pohlavia na ženské)
 • z mužského pohlavia na ženské (male to female)
 • MTF (z anglického male to female, z mužského pohlavia na ženské)
 • viacpohlavný/á
 • premenlivé pohlavie (gender fluid)
 • nevyhovujúce pohlavie (gender nonconforming)
 • nerozhodnuté pohlavie (gender questioning)
 • gender-variant
 • neidentifikuje sa ako muž ani žena (genderqueer)
 • neutrois
 • cis
 • cis ženské pohlavie (cis female)
 • cis mužské pohlavie (cis male)
 • cis muž (cis man)
 • cis žena (cis woman)
 • cis pohlavie (cisgender)
 • ženské pohlavie cis (cisgender female)
 • mužské pohlavie cis (cisgender male)
 • žena pohlavia cis (cisgender woman)
 • muž pohlavia cis (cisgender man)
 • trans
 • trans, ženské pohlavie
 • trans, mužské pohlavie
 • trans muž
 • trans osoba
 • trans*ženské pohlavie
 • trans*mužské pohlavie
 • trans*muž
 • trans*žena
 • transsexuál
 • transsexuál, ženské pohlavie
 • transsexuál, mužské pohlavie
 • transsexuálny muž
 • transexuálna osoba
 • transsexuálna žena
 • transrodový človek, ženské pohlavie
 • transrodová osoba
 • transmasculine
 • T* muž
 • T* žena
 • two* osoba
 • two-spirit
 • two-spirit osoba
 • žena
 • ani muž, ani žena (non-binary)
 • viacpohlavný (pangender)
 • iné
 • ani jedno z vymenovaných

Čo znamenajú frázy ako transrodoví, transexuálni, transmasculine, neutrois a ďalšie sa dozvieš na druhej strane článku