V Humennom budú poslanci PSK rokovať o obnovení cestného prepojenia Humenné – Porúbka –Vinné

V zmysle § 20 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zvolal predseda Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, riadne zasadnutie komisie, ktoré sa bude konať v Humennom, a to 7. novembra 2019 o desiatej hodine.

Zasadnutie komisie bude prebiehať vo Vihorlatskom múzeu v Humennom a program bude zaujímavý aj pre Humenčanov. Najzaujímavejší bod bude Zámer obnovenia cestného prepojenia Humenné – Porúbka –Vinné počas letných mesiacov.


P r o g r a m :
1. Otvorenie.
2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia.
3. Zámer obnovenia cestného prepojenia Humenné – Porúbka –Vinné počas letných mesiacov – stanovisko poslanca Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Babina.
4. Stanoviská zástupcov dotknutých samospráv – primátor mesta Humenné, starostka obce Porúbka, starosta obce Vinné, starosta obce Ptičie a starosta obce Chlmec.
5. Stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom.
6. Stanoviská Okresného úradu Michalovce, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Okresného dopravného inšpektorátu v Michalovciach.
7. Stanoviská právnických osôb – Vojenský obvod Valaškovce, Vojenské lesy a majetky SR Pliešovce, Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom.
8. Stanoviská zástupcov odborov dopravy KSK a PSK.
9. Záver.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie; predsedom komisie je poslanec. Na posúdenie odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe.

Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz za mesiac

Funkcia Meno a priezvisko E-mail 
Predseda:PaedDr. Miroslav Benko, MBA[email protected] 
Podpredseda:JUDr. Pavel Hagyari, MBA[email protected] 
Sekretár:RNDr. Rudolf Bauer PhD.[email protected]
Členovia – poslanci:PhDr. Michal Babin[email protected] 
 Ing. Martin Fecko[email protected]
 Pavel Hudáček[email protected]
 Ing. Ondrej Mudry [email protected]
 PhDr. Ján Vook, MBA[email protected] 
Členovia – neposlanci:Vladimír Bajaj[email protected]
 Marián Beňa[email protected]
 Ján Fenčák[email protected]
 Ing. Jaroslav Hamrák[email protected]
 Róbert Mačej[email protected]
 Ing.  Ján Turčan[email protected]


ODBER NOVINIEK
ODBER NOVINIEK
Zaregistrujte sa a získajte najnovšie správy, aktualizácie a špeciálne ponuky doručené priamo na email.

Táto webová stránka používa cookies, aby zlepšila vaše používanie. Predpokladáme, že s tým súhlasíte, ale ak si budete priať môžete sa odhlásiť. Povoliť Prečítať viac