Slováci podľahli dezinformáciám a podávali Vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby, brannej povinnosti by sa však aj tak nevyhli

Ministerstvo obrany zdôraznilo, že na Slovensku sa neplánovala a ani neplánuje žiadna mobilizácia.

2.8.2023 (SITA.sk) – V dôsledku dezinformačnej kampane o údajnej mobilizácií na začiatku tohto roka sa mnohí Slováci rozhodli podať Vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby. Vznikli tak snahy odrieknuť prípadnú účasť na aktívnej obrane štátu.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner s tým, že občanom, ktorí podali dané vyhlásenie sú v súlade so zákonom doručované rozhodnutia príslušných okresných úradov.

Alternatívna služba

Ako rezort obrany informoval, vo väčšine prípadov úrad vyhláseniam vyhovie, pričom rozhodne o zaradení do evidencie občanov, ktorí majú povinnosť v čase vojny alebo vojnového stavu vykonať inú službu namiesto mimoriadnej služby, teda alternatívnu.

MO SR však opäť zdôraznilo, že na Slovensku sa neplánovala a ani neplánuje žiadna mobilizácia. „Je potrebné opäť upresniť, že podaním spomínaného vyhlásenia branná povinnosť nezaniká. V praxi tak podanie vyhlásenia o odopretí mimoriadnej služby znamená len zmenu formy služby, ktorou by v prípade potreby občan prispieval k obrane SR,” vysvetlilo ministerstvo.

Branná povinnosť

„Na túto skutočnosť sme už upozorňovali, čo podčiarkuje zraniteľnosť spoločnosti v oblasti overovania a selekcie informácií. Aj napriek snahe o informovanie verejnosti totiž množstvo občanov podľahlo falošným správam a propagande bez overovania faktov,“ uviedol minister obrany Martin Sklenár.

Rezort obrany vysvetlil, že branná povinnosť vzniká každému občanovi SR, mužovi, a to 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 19 rokov veku a zaniká 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 55 rokov. To neplatí v prípade, že branná povinnosť zanikla z iných dôvodov, ako napríklad pre zdravotné dôvody.

„Alternatívnu službu, teda službu bez zbrane, predstavuje napríklad pomoc v nemocniciach, pri kopaní zákopov, civilnej ochrane obyvateľstva, či ďalšie služby v prospech Ozbrojených síl SR. Podrobnosti o výkone alternatívnej služby upravuje zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny alebo vojnového stavu,” vysvetlilo MO SR s tým, že pripravilo aj zoznam najčasnejších otázok a odpovedí k tejto téme s cieľom predchádzať dezinformáciám.

Zoznam verejnosť nájde na domovskej stránke rezortu obrany a informácie si môže overovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected].

Viac k témam: Branná povinnosť, Minister obrany SR, Vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby
Zdroj: SITA.sk – Slováci podľahli dezinformáciám a podávali Vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby, brannej povinnosti by sa však aj tak nevyhli © SITA Všetky práva vyhradené.