Poslanec Čepček navrhuje, aby ste na sledovanie porna potrebovali na Slovensku súhlas notára! Kedy zákon prerokuje NR SR?

Ak ste si mysleli, že vás už po najnovších poslaneckých návrhoch z dielne Igora Matoviča nemôže nič prekvapiť, mýlili ste sa.

Najnovšie je v parlamente podaný návrh zákona, ktorý chce zakázať vysielanie obsahu s p*rnografickým materiálom. Predložil ho kontroverzný poslanec Čepček, ktorý sa preslávil zákonmi za obmedzenie interupcií či za zatvorenie prevádzok počas nedieľ.

Poslanec v dôvodovej správe návrhu zákona píše, že p*rnografia sa za posledné roky stáva ľahko dostupnou, a to nie len dospelým, ale čím ďalej tým mladším deťom. Podľa odborníkov sa znepokojujúco veľká časť maloletých prvýkrát dostáva do kontaktu s p*rnografiou už v nižšom veku ako 10 rokov.

Sledovanie p*rnografie má v mnohých prípadoch za následok vznik závislosti a závažné zdravotné aj spoločenské následky, ako napr. problémy s nadväzovaním partnerských vzťahov, problémy s vnímaním vlastného tela a s*xuality, väčšiu zraniteľnosť voči s*xuálne motivovaným trestným činom, problémy so sústredením, udržaním zamestnania a podobne.

Svoj návrh ďalej odôvodňuje tým, že s rozširovaním nových technológií sa doterajšia regulácia pornografie stáva výrazne nedostatočnou, a je preto potrebné prijatie ďalších opatrení na obmedzenie prístupu k pornografii, zvlášť vo vzťahu k maloletým

 

Filmy pre dospelých chce zakázať vysielať. No okrem jednej výnimky. Viac sa dozvieš na ďalšej strane.