Moderné mesto nie je len otázkou financií, Lipany pri zlepšovaní čistoty ovzdušia môžu ťažiť z inovatívnych riešení

Lokálna štúdia ukázala, že takmer dve pätiny domácností v 6,5-tisícových Lipanoch kúria drevom.

2.8.2023 (SITA.sk) – Lokálna štúdia ukázala, že takmer dve pätiny domácností v 6,5-tisícových Lipanoch kúria drevom. Navyše, v okolitých obciach, ktoré dotvárajú spádovú oblasť s približne 25-tisíc obyvateľmi, je podiel ešte výraznejší a k individuálnym zdrojom znečistenia ovzdušia sa pridáva spaľovanie uhlia.

Východoslovenský mikroregión na severe Hornej Torysy patrí v rámci Slovenska medzi oblasti s menším environmentálnym poškodením. Neznamená to však, že situácia si nežiada zlepšenie.

Investície v kontexte a so širším zmyslom

Prospieť môže už dva roky trvajúce členstvo Lipian v Smart Cities Klube (SCK). Neformálne združenie inteligentných miest si kladie za cieľ zhromažďovať a zdieľať skúsenosti a vytvárať odborné zázemie vo sfére inteligentných riešení chodu municipalít a skvalitňovania života občanov v prevádzkovom, ekonomickom i zdravotnom smere.

“Pri plánovaní investícií myslíme na budúcnosť. Uvedomujeme si, že moderné mesto nie je len otázkou financií – všetko, čo budujeme, musí byť v kontexte a dávať širší zmysel,” zdôraznil Vladimír Jánošík, primátor kultúrno-administratívneho centra nachádzajúceho sa medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím.

Projekt Smart City Academy ako bonus

Široká vedomostná základňa budovaná SCK umožňuje zapojeným samosprávam preskakovať fázu pokusov a omylov pri zavádzaní inovatívnych opatrení a metód a aplikovať praxou overené postupy. Platforma kumuluje pod svoje krídla krajské metropoly, akú sú Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov, ale aj okresné sídla od Senice po Michalovce, pričom plnohodnotnými partnermi zároveň sú vyššie územné celky a na druhej strane obce.

Navyše, súčasťou agendy SCK sú aj rôzne formy vzdelávania: na konferenciách a workshopoch sa prezentujú najnovšie poznatky vrátane zahraničných a k dispozícii je metodické vedenie.

Prirodzenou bonusovou zložkou sú ad hoc projekty typu mnohovrstevnej iniciatívy “Smart City Academy (SCA) – Zlepšenie kvality ovzdušia”, ktorá je spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ohrozenie tuhými časticami a karcinogénmi

Fenomén pretrvávajúceho vykurovania rodinných domov tuhým palivom v kombinácii s kotlinovou polohou s častejšie sa vyskytujúcimi nepriaznivými rozptylovými podmienkami je pre ovzdušie rizikový v mnohých oblastiach na Slovensku – napríklad na Horehroní. Lipian sa to však týka takisto.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ako odborný garant SCA nemá v predmetnom okrese Sabinov monitorovaciu stanicu. Ohrozenie tuhými časticami PM10 a PM2,5 a karcinogénnym benzo(a)pyrénom (BaP – vzorec C20H12) z kategórie polycyklických aromatických uhľovodíkov (tzv. PAHs) však vyplynulo z matematického modelovania.

“Bolo by vhodné potvrdiť to alebo vyvrátiť kampaňovitým monitoringom kvality ovzdušia prostredníctvom mobilnej stanice alebo vzorkovačov PM častíc,” odporučil vedúci odboru monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ Martin Kremler.

Termovízne snímkovanie dronmi

Do zlepšovania kvality ovzdušia a všeobecne životného prostredia v Lipanoch a okolí sa aktívne zapájajú aj obyvatelia, a to cez občianske združenia. Jedným z projektov je environmentálny monitoring pre potreby strategického rozhodovania. Termovízne snímkovanie z bezpilotných dronov dokáže poskytnúť prehľad o stave krajiny, teplotnom režime a schopnosti ekosystému zachytávať vodu.

“Ideálne by bolo, ak by sa o tieto dáta a snímky podarilo rozšíriť mestský Geografický informačný systém (GIS). Na základe termálnej mapy by sa mohli postupne obmieňať povrchy, zakladať zelené strechy a prijímať ďalšie opatrenia v záujme znižovania teploty v letných mesiacoch ako jedného z prejavov klimatickej zmeny,” skonštatoval expert SCK Jaroslav Kacer.

Informačný servis

Viac k témam: kvalita ovzdušia, PR
Zdroj: SITA.sk – Moderné mesto nie je len otázkou financií, Lipany pri zlepšovaní čistoty ovzdušia môžu ťažiť z inovatívnych riešení © SITA Všetky práva vyhradené.