Register vylúčených osôb má už takmer stotisíc mien, rozšíril sa o ďalšie tri skupiny

30.1.2021 (Webnoviny.sk) – Od 1. januára sú do registra vylúčených osôb zapisované ďalšie tri skupiny osôb, ktorým sa zakazuje účasť na hazardných hrách. Ide o osoby, ktorým súd uložil zákaz účasti na hazardných hrách.

Ďalej sú to osoby, ktorým súd uložil povinnosť platiť výživné na nezaopatrené dieťa a osoby, voči ktorým sa začalo trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

Údaje poskytujú viaceré inštitúcie

Túto povinnosť vložili do zákona o hazardných hrách už pri jeho prijatí v roku 2019, účinnosť vo vzťahu k uvedeným osobám však nadobudla až 1. januára 2021.

Rozšírením registra vylúčených osôb sa podľa Úradu pre reguláciu hazardných hier naďalej zvyšuje ochrana problematických skupín obyvateľstva.

„Práve tie chceme chrániť pred negatívnymi dopadmi, ktoré môžu vyplývať z hrania hazardných hier a ktoré by sa mohli odraziť na kvalite ich života a sociálnom statuse ich rodín,“ hovorí generálny riaditeľ úradu Peter Andrišin.

Úrad je správcom spomínaného registra. Údaje mu však poskytujú viaceré organizácie, v prípade nových troch skupín sú poskytovateľmi dát súdy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR, resp. Policajný zbor.

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi

„Zavedením registra vylúčených osôb sa skutočne podarilo zamedziť vstupu problematických skupín obyvateľstva do kasín a herní. Nové toky evidencie majú za cieľ naďalej prispievať k vytváraniu bezpečného hráčskeho prostredia a nastaveniu takých pravidiel hrania hazardných hier, ktoré dokážu minimalizovať hráčske riziká,“ dopĺňa Andrišin.

Register vylúčených osôb funguje od januára 2019. Eviduje osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a ktoré vylúčili z účasti na hazardných hrách.

Okrem zmieňovaných nových troch skupín sem patria aj poberatelia dávok v hmotnej núdzi a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, poberatelia sociálnych štipendií, osoby, ktorým diagnostikovali patologické hráčstvo a ktoré dali súhlas so zápisom do registra a tzv. samovylúčitelia, resp. osoby, ktoré požiadajú o zápis z vlastnej iniciatívy.

Ku koncu minulého roka bolo v registri evidovaných takmer 94 000 osôb.

Viac k témam: hazardné hry, Register vylúčených osôb
Zdroj: Webnoviny.sk – Register vylúčených osôb má už takmer stotisíc mien, rozšíril sa o ďalšie tri skupiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Rasistických útokov v Premier League pribudlo, pocítil to aj hráč tímu West Bromwich Albion

Nitra získala pred koncom prestupového obdobia dvoch legionárov z Nemecka a Švajčiarska