Hlavné mesto zverejnilo prvú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na podporu pohybových aktivít detí

24.1.2021 (Webnoviny.sk) – Bratislava zverejnila prvú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z grantového Podprogramu 1. Ide o podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou k ich aktívnemu využívaniu voľného času.

“V oblasti podpory športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných predovšetkým na lokálnej úrovni vyčlenilo mesto vo svojom rozpočte na rok 2021 sumu 160-tisíc eur,” informuje magistrát na svojej webovej stránke. Žiadosti o udelenie grantu je možné podávať elektronicky do 28. februára.

Okrem podpory aktivít realizovaných v prirodzenom prostredí umožňuje mesto v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami aj grantovú podporu aktivít realizovaných online.

“Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt je 3 320 eur, pričom maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi na všetky schválené projekty, vrátane schválených projektov v Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí, je 10-tisíc eur na kalendárny rok,” vysvetľuje mesto. Podprogram 1 je jedným zo štyroch podprogramov grantového programu Bratislavy pre rozvoj športu a vzdelávania v meste.

Viac k témam: grantový program, športové aktivity, výzva, vzdelávanie detí
Zdroj: Webnoviny.sk – Hlavné mesto zverejnilo prvú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na podporu pohybových aktivít detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Výzva sudcov za zachovávanie právneho štátu je podľa Via Iuris v súčasnom stave justície neprimeraná

Janko Borodáč sa dočkal, príde za divákmi