Fond na podporu športu vypísal prvú výzvu, rozdelí v nej milióny eur

1.1.2021 (Webnoviny.sk) – Fond na podporu športu zverejnil svoju prvú výzvu na účel podpory a rozvoja športu, na ktorú je alokovaná suma 15 miliónov eur.

Ako informuje oficiálny web fondu, prvá výzva je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry” za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov. Ďalšie výzvy by mali nasledovať počas prvých šiestich mesiacov roka 2021.

Peniaze pre všetky kraje

Suma 15 miliónov eur z prvej výzvy by mala byť rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10 percent z celkovej sumy finančných prostriedkov, každý VÚC tak dostane minimálne 1,5 milióna eur

“Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a VÚC. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50-tisíc eur a maximálna výška je 1,5 milióna eur. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50 percent z celkových oprávnených nákladov,” informuje web Fondu na podporu športu. Výzvu zverejnili 31. decembra 2020, podávanie žiadosti sa začne od 15. februára a skončí sa 1. marca.

“Ide o historicky prvú, no určite nie poslednú výzvu na účel financovania výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry,” referuje fond, na ktorého webe je zverejnené znenie výzvy vrátane kritérií hodnotenia žiadostí.

Fond v druhej polovici decembra 2020 schválil aj druhú výzvu, tá však ešte nie je vypísaná. Pôjde v nej o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby a jej cieľom bude poskytnúť im finančný príspevok na pokrytie strát, ktoré im vznikli počas obdobia obmedzenia ich hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19 v kalendárnom roku 2020.

Chceli by pomôcť aj amatérskemu športu

“Táto výzva bola pripravovaná vo veľmi úzkej súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá bude aj vykonávateľom tejto výzvy,” informuje Fond na podporu športu.

Oprávnenými žiadateľmi budú profesionálne športové kluby, ktoré sa zúčastňovali profesionálnych ligových súťaží vo futbale, ľadovom hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej počas oprávneného obdobia od 1. marca do 31. decembra 2020. Na túto výzvu bude alokovaná suma 6 miliónov eur.

Vo veci druhej schémy Fond na podporu športu za pomoci Protimonopolného úradu SR oslovil Európsku komisiu so žiadosťou o iniciáciu notifikačného procesu a čaká na jej stanovisko.

“Fond na podporu športu sa zároveň v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a ďalšími zainteresovanými intenzívne zaoberá v rámci svojich finančných limitov možnosťami vypísania i ďalších výziev týkajúcich sa možného zmiernenia dopadov pandémie COVID-19, a to na amatérsky šport, vlastníkov a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry či ďalších dotknutých aktérov zo športového sektora,” informuje oficiálny web fondu.

Viac k témam: finančná pomoc, fond na podporu športu, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zdroj: Webnoviny.sk – Fond na podporu športu vypísal prvú výzvu, rozdelí v nej milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Chátrajúca budova v Poprade ohrozuje okoloidúcich, pozemok patrí ministerstvu vnútra

Kongres v USA prvýkrát prelomil veto Donalda Trumpa, nezhodli sa v zákone o obrannom rozpočte