Dovŕšenie 65 rokov má byť od budúceho roka dôvodom na výpoveď

4.2.2021 (Webnoviny.sk) – Zamestnanec bude môcť od začiatku budúceho roka dostať výpoveď, ak dovŕši 65 rokov a súčasne vek určený na nárok na starobný dôchodok. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý v parlamente počas rokovania o vládnej novele Zákonníka práce podal poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič.

Odôvodnenosť opatrenia

Zamestnanec, s ktorým jeho zamestnávateľ skončí pracovný pomer z tohto dôvodu, má mať nárok na odstupné. Od júna 2017 je dosiahnutie veku 65 rokov jedným z dôvodov skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Podobný systém sa tak má zaviesť aj pre pracovnoprávne vzťahy upravené Zákonníkom práce.

„Odôvodnenosť opatrenia je daná snahou o podporu celkovej zamestnanosti na Slovensku, ako aj snahou o medzigeneračnú výmenu zamestnancov na pracovisku, ktorá bola v predchádzajúcich rokoch narušená etapovitým posúvaním dôchodkového veku a zotrvávaním zamestnancov starších ako 65 rokov v pracovnoprávnom pomere u zamestnávateľa,” uviedol predkladateľ.

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Upozorňuje na to, že zvolená veková hranica nie je naviazaná na všeobecnú zákonnú úpravu vzniku nároku na priznanie starobnej penzie, ale je zvolená vyššia hranica. „Stanovenie maximálnej vekovej hranice pre účely zamestnania je bežnou súčasťou pracovného práva viacerých členských štátov Európskej únie,” upozornil Viskupič. Takéto ustanovenie v Zákonníku práce podľa poslanca nie je v rozpore s príslušnou európskou smernicou.

Podľa ďalšieho pozmeňujúceho návrhu budú môcť osoby staršie ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky od marca tohto roka vykonávať okrem činností v kultúre, umení, športe a reklame aj ďalšie ľahké práce, ktoré charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, ďalší vývoj alebo ich školskú dochádzku. O tom, či ide o ľahkú prácu, rozhodne inšpektorát práce, ktorý vydá povolenie na žiadosť zamestnávateľa.

Pozmeňujúcim návrhom od poslanca Viskupiča sa má novelizovať aj zákon o kolektívnom vyjednávaní. Zo zákona sa majú od začiatku marca tohto roka vypustiť všetky ustanovenia, podľa ktorých bolo možné reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa rozšíriť na ďalších zamestnávateľov, ktorí neboli združení v zamestnávateľskom zväze a neboli pokrytí žiadnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Viac k témam: výpoveď, Zákonník práce
Zdroj: Webnoviny.sk – Dovŕšenie 65 rokov má byť od budúceho roka dôvodom na výpoveď © SITA Všetky práva vyhradené.

Odvolací súd potvrdil rozhodnutie o zablokovaní majetku odsúdeného Bašternáka

Nemecká vládla koalícia opäť pomôže ekonomike, rodiny s deťmi dostanú peniaze navyše