Daňový bonus na dieťa bude dostupnejší, podmienky pre rodičov sa zmiernia

4.2.2021 (Webnoviny.sk) – Za zdaniteľný príjem rodiča na získanie nároku na daňový bonus na dieťa sa budú považovať aj príspevky v rámci aktívnej politiky trhu práce, dotácie z rezortu kultúry, ako aj pandemické nemocenské dávky a pandemické ošetrovné.

Pomôže zamestnancom i SZČO

Poberatelia týchto príjmov tak ľahšie splnia podmienku nároku na daňový bonus na dieťa, ktorou je ročný zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Aktuálne ide o sumu 3 738 eur. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Viac o téme: Koronavírus

Legislatívna úprava pomôže tým zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí by inak za minulý rok nesplnili podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a nemali by preto nárok na daňový bonus na dieťa.

Daňové výdavky počas pandémie

Počas pandémie sa za daňové výdavky budú považovať náklady zamestnávateľa alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vynaložil na testovanie na COVID-19 alebo v súvislosti s ním.

“Ide aj o výdavky vynaložené na blízke osoby zamestnanca alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, a výdavky daňovníka na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania,” uviedlo ministerstvo financií.

Prezidentka podpísala aj novelu daňového poriadku

Podpis prezidentky SR Zuzany Čaputovej pribudol aj pod novelu daňového poriadku. Vláda bude môcť podľa nej rozhodnúť o tom, že finančná správa a obce upustia od ukladania daňových sankcií. Kabinet dostane kompetenciu určiť podmienky nielen pre zánik daňového nedoplatku, ale aj podmienky, kedy možno upustiť od vyrubenia sankcie.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

“Táto kompetencia umožní vláde operatívne reagovať a riešiť vzniknuté mimoriadne situácie. Uvedená úprava sa dá uplatniť na všetky druhy sankcií vo vzťahu ku všetkým daniam,” uviedlo ministerstvo financií. Nariadenie, ktoré dostane vláda právomoc vydať, sa bude môcť uplatniť aj na porušenia, ktoré nastali pred účinnosťou novely daňového poriadku.

Viac k témam: COVID-19, daňový bonus, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, SZČO
Zdroj: Webnoviny.sk – Daňový bonus na dieťa bude dostupnejší, podmienky pre rodičov sa zmiernia © SITA Všetky práva vyhradené.

Doležal sa pridal k iniciatíve Súlika. S diaľničiarmi našli projekty, ktoré „zdržal“ Slávik

Parlament schválil právo výberu zamestnancov medzi gastrolístkom a finančným príspevkom