Centrum zdieľaných služieb spoločnosti Henkel Slovensko v Bratislave sa mení na Global Business Solutions⁺

26.1.2021 (Webnoviny.sk) – Centrá zdieľaných služieb spoločnosti Henkel globálne menia svoj názov na Global Business Solutions⁺. Global Business Solutions⁺ sú súčasťou finančnej organizácie spoločnosti Henkel, ktorá zamestnáva viac než 3 000 pracovníkov v piatich vlastných a dvoch externých pobočkách. Spolu pokrývajú všetky časové zóny a všetky jazykové požiadavky na celom svete. Zabezpečujú riešenia pre všetky obchodné divízie a funkčné oblasti spoločnosti Henkel v rámci celého hodnotového reťazca.

“Názov Global Business Solutions⁺ je logickým vyústením nášho kontinuálneho vývoja od zabezpečovania transakčných aktivít k poskytovaniu komplexných expertných riešení. Nový názov odzrkadľuje pridanú hodnotu našich činností a partnerstvo s našimi obchodnými divíziami a podpornými oddeleniami,” vysvetľuje Christian Schulz, riaditeľ Global Business Solutions⁺ Bratislava.

GBS⁺ Bratislava

Pobočka GBS⁺ Bratislava vznikla v roku 2006 pod názvom “SSC Bratislava” ako súčasť spoločnosti Henkel Slovensko. Začínala s dvadsiatimi zamestnancami, ktorí zabezpečovali transakčné finančné služby. Dnes je Global Business Solutions⁺ Bratislava najväčšou GBS⁺ pobočkou spoločnosti Henkel, a zabezpečuje služby v Európe a globálne  vo viac než 30 jazykoch. Zamestnáva viac než 1 600 pracovníkov a ostáva súčasťou spoločnosti Henkel Slovensko spol. s r.o.

Za 15 rokov svojho pôsobenia na Slovensku sa Global Business Solutions⁺ Bratislava vypracovala na vyspelú organizáciu, pokrývajúcu takmer všetky obchodné procesy a disponujúcu veľmi silnou komunitou odborníkov a lídrov, ktorí svoje skúsenosti získali a naďalej uplatňujú v rámci organizácie.

“Sme hrdí, že GBS⁺ Bratislava aj ďalšie pobočky GBS⁺ v ostatných krajinách sú zdrojom talentov pre spoločnosť Henkel na celom svete. Každý rok približne 60 našich kolegov postúpi na pozície v našich obchodných divíziách a funkčných oddeleniach,” povedal Christian Schulz.

Stratégia GBS⁺ 2025

Stratégia GBS⁺ 2025 je neoddeliteľnou súčasťou strategického rámca spoločnosti Henkel pre cielený rast a jej strategických finančných priorít. Skladá sa zo šiestich strategických priorít: dosiahnuť vysokú finančnú výkonnosť; nadchýnať obchodnými riešeniami s pridanou hodnotou; byť lídrom v otázkach životného prostredia (environmentálnych, sociálnych a spoločensky zodpovedných); digitálne transformovať; orientovať sa na efektívne, rýchle a jednoduché procesy a dosahovať víťazné tímové myslenie a prístupy.

GBS⁺ má pre všetkých šesť strategických priorít definované kľúčové témy a nosné projekty, napríklad využívanie odborných znalostí v oblasti umelej inteligencie a analytiky, riadenie zákazníckych miest v digitálnom priestore či posilnenie riadenia digitálnych procesov. Stratégia GBS⁺ kladie veľký dôraz aj na ľudské zdroje, predovšetkým v oblasti spolupráce či vzdelávania a rozvoja zamestnancov.

“Znalosti a zručnosti našich zamestnancov sú zdrojom nášho úspechu. Zabezpečovanie komplexných možností vzdelávania vrátane rozvoja digitálnych zručností má rozhodujúci význam tak pre úspešnosť tímov, ako aj pre individuálny rozvoj každého z nás. Preto v GBS⁺ Bratislava poskytujeme komplexné vzdelávacie aktivity a školenia a rozširujeme extenzívne globálne vzdelávacie možnosti spoločnosti Henkel doplnením o miestne externé školenia, webináre a širokú ponuku vnútropodnikových školení, ktoré robia zamestnanci pre zamestnancov. Kľúčovým faktorom úspešného a angažovaného odborného rozvoja je jeho transparentné a konzistentné prepojenie s kariérnym rastom. Chceme zabezpečiť, aby naši zamestnanci skutočne stáli pri kormidle svojho profesionálneho rozvoja,” dodal Christian Schulz.

Vďaka svojim jasne stanoveným strategickým prioritám a viacerým iniciatívam bude GBS⁺ Bratislava zárukou pokračovania svojho doterajšieho úspešného pätnásťročného pôsobenia. Zručnosti a schopnosti zamestnancov ostávajú i naďalej jeho kľúčovou výhodou. GBS⁺ Bratislava sa v najbližších rokoch zameria na všetky aspekty rastu svojich zamestnancov, predovšetkým na ich vzdelávanie a rozvoj v úsilí byť aj naďalej zamestnávateľom prvej voľby pre ľudí, ktorí chcú profesionálne rásť.

O spoločnosti Henkel

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti lepidiel je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu v rámci všetkých priemyselných segmentov. V oblastiach Laundry & Home Care a Beauty Care je Henkel na vedúcich pozíciách na viacerých trhoch a v kategóriách vo svete. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 úspešných rokov. V roku 2019 dosiahla obrat vo výške 20 mld. eur a upravený prevádzkový zisk približne vo výške 3,2 mld. eur. Henkel zamestnáva viac než 52 000 ľudí po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi rôznorodý tím, ktorý spája silná firemná kultúra a spoločný záujem vytvárať trvalo udržateľné hodnoty a ktorý zdieľa spoločné hodnoty. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú kótované na nemeckom akciovom indexe DAX. Viac informácií nájdete na stránkach www.henkel.comwww.henkel.sk

Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. Henkel Slovensko predáva viac ako 50 značiek a dnes zamestnáva viac ako 1 900 pracovníkov.

Informačný servis

Viac k témam: Global Business Solutions+, Henkel, Henkel Slovensko, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Centrum zdieľaných služieb spoločnosti Henkel Slovensko v Bratislave sa mení na Global Business Solutions⁺ © SITA Všetky práva vyhradené.

Zodpovednosť aj v náročných časoch: Najlepším daňovníkom roka je aj naďalej Lidl

Zapojte sa do akcie Tiket za tiket a odmena je vaša!