Štátne divadlo Košice zmenilo svoj názov, od 1. mája pôsobí pod názvom Národné divadlo Košice

Štátne divadlo Košice počas svojej bohatej histórie prešlo mnohými organizačnými zmenami, s ktorými súviseli i zmeny jeho názvu.

1.5.2023 (SITA.sk) – Štátne divadlo Košice mení názov na Národné divadlo Košice. Štátnemu divadlu Košice sa tak prinavracia staronový názov.

Národné divadlo Košice začína oficiálne pôsobiť pod zmeneným názvom od pondelka 1. mája 2023. Informuje o tom hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzana Viciaňová.

Návrat k niekdajšiemu pomenovaniu

Štátne divadlo Košice počas svojej bohatej histórie prešlo mnohými organizačnými zmenami, s ktorými súviseli i zmeny jeho názvu, pričom pod svojím posledným menom pôsobilo od roku 1999.

Dnešným dňom sa podľa Viciaňovej vracia ku svojmu niekdajšiemu pomenovaniu, ktoré zároveň aktualizuje v súlade s moderným názvoslovím profesionálnych kultúrnych inštitúcií vo svete.

„Štátne divadlo Košice i všetci, ktorí v ňom pracovali a pracujú, prispeli k budovaniu hrdého, sebavedomého a kultúrneho Slovenska, za čo im patrí uznanie a vďaka. Dnes sa Štátne divadlo Košice mení na Národné divadlo Košice. Tento okamih je zároveň poďakovaním umelcom a umelkyniam a ďalším zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí slovo „národné“ každý deň napĺňajú umením a prácou, ako aj prejavom úcty k predošlým generáciám v histórii tohto krásneho divadla,“ vyjadrila sa k zmene názvu dočasne poverená ministerka kultúry Natália Milanová.

Označenie “štátne” je prekonané

Podľa Milanovej z pohľadu súčasnej teatrológie možno považovať úzus označovania inštitúcií v názve ako „štátne“ za pomerne prekonaný. Dôvodom sú nánosy bývalých politických (totalitných) režimov, ktoré môže daný názov niesť.

Slovo „národné“ je v súčasnosti podľa odborníkov vnímané výrazne širšie a inkluzívnejšie. Slovo „národné“ zahŕňa podľa dočasne poverenej ministerky kultúrny aspekt, ktorý tvoria všetci občania majúci pocit príslušnosti k rovnakému spoločenstvu a jeho hodnotám bez ohľadu na ich etnicitu.

Pozitívami v prípade premenovania košického divadla sú teda neutralita názvu oproti označeniu štátne divadlo a tiež kultúrna inkluzívnosť.

Názov zmenilo aj literárne centrum

Okrem Štátneho divadla Košice prešlo nedávno zmenou názvu i Literárne informačné centrum, ktoré je tiež štátnou príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry. Od 1. januára 2023 pôsobí pod názvom Slovenské literárne centrum.

Nové meno je zakotvené v zriaďovacej listine centra, ktorú v septembri minulého roka podpísala ministerka kultúry Natália Milanová. Iniciatíva za zmenu prišla zvnútra organizácie, okrem iného s cieľom uľahčiť inštitúcii spresnením jej názvu prezentáciu v zahraničí.

Slovenská republika tento rok oslavuje 30 rokov a za spomínané obdobie zohrala podľa Milanovej veľmi dôležitú úlohu aj kultúra a umenie.

Povojnový vývoj názvov Národného divadla Košice: Východoslovenské národné divadlo (1945-1947), Národné divadlo v Košiciach (1947-1955), Štátne divadlo v Košiciach (1955-1995), Východoslovenské divadlo (1.1.1996-31.3.1996), Východoslovenské štátne divadlo (1.10.1996-30.6.1999), Štátne divadlo Košice (1.7.1999-30.4.2023), Národné divadlo Košice (od 1.5.2023).

Viac k témam: zmena názvu divadla
Zdroj: SITA.sk – Štátne divadlo Košice zmenilo svoj názov, od 1. mája pôsobí pod názvom Národné divadlo Košice © SITA Všetky práva vyhradené.