Do projektu na podporu pohybu detí sa zapojilo aj Humenné

Slovenský futbalový zväz už tretí školský rok realizuje projekt zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách s názvom „Dajme spolu gól“.

Projekt je súčasťou Grassroots programu SFZ. Cieľov projektu je viac, no najmä ide o motivovanie detí k športovej aktivite a vytváraniu v nich celkovo trvalého vzťahu k športu bez ohľadu na ich sociálny a zdravotný status, rozvoj pohybových schopností primerane k ich veku a taktiež rozvoj kognitívnych funkcií detí.

Základné piliere projektu sú HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí), ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami a podpora zdravého životný štýlu), EMÓCIA (radosť z aktivity, z hry),  UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí), SOCIALIZÁCIA (hra ako prostriedok byť súčasťou sociálnej skupiny).

V školskom roku 2018/2019 sa do projektu zapojila prvýkrát aj materská škola z Humenného, a to MŠ Štefánikova s 23 deťmi. Do projektu boli zapojené deti z tejto škôlky od októbra 2018 do mája 2019, každý utorok v čase od 10:00 do 11:00, s výnimkou sviatkov a prázdnin. Realizovanie športovej prípravy týchto detí bola športová hala v Humennom, pod vedením kvalifikovaného trénera FK s B licenciou SFZ Alexandra Bochyna. 

Obsahom tréningových jednotiek bola pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal, a to v častiach všeobecný po­hybový rozvoj, rôzne formy hier a súťaží a voľná hra.
Deti sa v jednotlivých tréningových jednotkách primárne stretli s cvičeniami z gymnastiky, s cvikmi zameranými na koordináciu, rýchlosť, obratnosť a zoznámili sa s rôznymi formami hier a súťaží. Od naháňačiek, prekážkových hier a orientačných hier, až k pohybovým hrám s loptou a zameraním na futbal.

Deti prejavili obrovský záujem o futbalovú prípravu v peknej, novej športovej hale v Humennom a na tréningy sa veľmi tešili. Po počiatočných nedostatkoch, zvyknutí si na potrebnú disciplínu a bezpečnosť, sa postupne zlepšovali a u niektorých je aj záujem, aby pokračovali vo futbalovej príprave vo futbalovom klube. Platí to nielen pre chlapcov, ale aj dievčatá, pretože vo futbalovom klube máme aj dievčenskú sekciu.

Dúfajme, že niektoré deti, ktoré prejavili určitý talent a pohybové schopnosti, budú pokračovať v načatom a nadviažu na prvé skúsenosti s loptou aj vo futbalovom klube FK HUMENNÉ.

www.humenne.sk

ODBER NOVINIEK
ODBER NOVINIEK
Zaregistrujte sa a získajte najnovšie správy, aktualizácie a špeciálne ponuky doručené priamo na email.

Táto webová stránka používa cookies, aby zlepšila vaše používanie. Predpokladáme, že s tým súhlasíte, ale ak si budete priať môžete sa odhlásiť. Povoliť Prečítať viac